REHAB ZA OSOBE
SA POSEBNIM POTREBAMA


Programi za osobe sa posebnim potrebama imaju za cilj poboljšanje zdravstvenog stanja, kao I bolji kvalitet života koji je vezan za specifičnu bolest, i/ili za sekundarne zdravstvene probleme koji nastaju od primarne bolesti.  Za svaku od navedenih bolesti postoji ispisano malo poglavlje koje će vam pomoći da bolje razumete problematiku iste. Ukoliko imate dodatna pitanje molim Vas pošaljite mail autoru, jer svaki program je specifičan za datu osobu. Kreiranje programa zavisi od više faktora, neki od njih su - godine, pol, prethodna istorija fizičke aktivnosti I ishrane, porodična istorija, medikamenti koji se trenutno koriste za datu bolest.

AKUTNI INFARKT MIOKARDA

Infarkt miokarda ili srčani udar je posledica potpunog prekida dotoka krvi koronarnoj arteriji ili njenim granama. Najčešće nastaje naglo, akutno zbog tromboze koja začepi lumen koronarne arterije ili njenih grana i dovede do infarkta. Drugi uzroci su, tromboembolija iz levog atrijuma, ponekad čak i jak udarac u grudnu kost (sternum).

Ako bolesnik preživi infarkt u pogođenom području miokarda razvija se prvo ishemija, zatim infarkt i nekroza, koju kasnije nadomesti fibrozno tkivo tj. ožiljak.
Oporavak je vrlo specifičan, u odredjenim slučajevima treba proveriti da nije izazvan nekom drugom bolešću ili stanjem.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Kardio-respiratorni test - nije moguće uraditi uvek pr. zbog velikog oštećenja srcanog mišića

TRENAŽNI PROGRAM ZA OSOBE SA POVIŠENIM HOLESTEROLOM

Holesterol je nephodan sastavni dio organizma, potreban za normalno funkcionisanje svake ćelije.Strukturni je element svih ćelijskih i intraćelijskih membrana, a u određenim organima ima i posebne, specifične uloge kao što su:

sinteza žučnih kiselina u hepatocitima
sinteza steroidnih hormona u kori nadbubrežnih i polnih žlijezda
transport liposolubilnih vitamina (A, D, E i K).

Štetno delovanje se ispoljava tek kada je u krvi prisutan u znatno većim koncentracijama od normalnih. Povećan unos holesterola hranom utiče na vrijednost njegovog nivoa u krvi. Dokazano je da sa svakih 100 mg povećanog unosa holesterola sa hranom, vrednost holesterola u krvi odraslih raste za 0,25 mmol/l. Drugi faktori (genetički, endokrini...) takođe značajno mogu uticati na nivoe holesterola u krvi.

Ateroskleroza. Povećanje LDL-a, a time i koncentracije holesterola u krvnoj plazmi, dovodi do povišenog ulaska estara holesterola u ćelije krvnih sudova, gdje dolazi do taloženja estara holesterola što može da dovede do začepljenja krvnih sudova, smanjenja njihove prirodne elastičnosti, a u kasnijim stadijumima, formiranja tromba i infarkta miokarda.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodicna istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Kardio-respiratorni test

TRENAŽNI PROGRAM ZA TRUDNICE I POST-PORODJAJNI PERIOD

1-trenažni program u toku trudnoće, se bazira na saradnji sa lekarom koji je zadužen za tu trudnocu I pre samog kreiranja treba dobiti saglasnost I uraditi odredjene krvne analize. Karakteristike programa se menjaju sa svakim trimestrom pa tako treba I menjati  vrstu treninga I program ishrane prilagodjavati.Napomena- krvne analize treba raditi često jer sve validne informacije o ishrani ćete dobiti preko ovih analiza. U odredjenim slučajevima ukoliko postoji negativna medicinska istorija i/ili trudnica nije se bavila programiranom fizičkom aktivnoscu, trenažni program nije moguće započeti u trudnoći.

2-trenažni program za post-porodjajni period se započinje u proseku od nekih 6 nedelja (zavisi od vrste porodjaja) I kreiranje programa zavisi od samog porodjaja, hormona I krvnih rezultata. Dijeta nije preporučljiva u početku, pogotovu ako postoje odredjeni problemi sa laktacijom. Napomena- nije preporučljivo koristiti odredjene dijete zbog gore navedenog, pre konsultacije sa stručnim licem.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju, zavisi od tipa porodjaja / normalan ili carski rez

2- Istorija korišćenih medikamenata ako ih je bilo

3- Test snage I test gipkosti

4- Kardio-respiratorni test

TRENAŽNI PROGRAM ZA MULTIPLEKS SKLEROZU-MS

Multipla skleroza (MS) je neurodegenerativno oboljenje i autoimuna bolest  koja prvenstveno „napada“ belu masu centralnog nervnog sistema. Multipla skleroza zahvata aksone, dugačke produžetke nervne ćelije, na kojima pojedini delovi mijelinskog omotača zapaljenski reaguju i propadaju. Stoga se multipla skleroza smatra zapaljenskom, demijelinizirajućom bolešću izazvanom imunološkim promenama.

Napomena- trenažni program I program ishrane su deo terapije, pošto je u pitanju komplikovana I ne u potpunosti  istrazena bolest, MSAA ( Američka Asocijacija za Multipleks Sklerozu) navodi program vežbanja kao obavezan deo za poboljšanje zdravstvenog stanja. Naravno obratiti pažnju na izbor aktivnosti  zbog mogućnosti nastanka povreda.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Test snage I test gipkosti

5- Test opsega pokreta u zglobovima, da bi bilo moguće meriti napredak u toku oporavka

6- Izmeriti obime mišića koji direktno utiču na datu povredu tj zgob ili kost - bitno jer ukazuje na stepen oštećenja zgloba I daje prognozu oporavka

TRENAŽNI PROGRAM ZA OSOBE SA POVREDOM
KOŠTANO-ZGLOBNOG I MIŠIĆNOG APARATA

Najčešći tip povrede kod sportista, rekreativaca I osoba sa posebnim potrebama je upravo oštećenje koštano-zglobnog I mišićnog sistema. Cilj trenažnog programa nije samo oporavak nego I prevencija novih povreda. U odredjenim slučajevima nije moguće sanirati povredu ili hronično oštećenje nego samo ublažiti posledice koje nastaju, ovo se odosi na odredjene hronične bolesti koje zahvataju uglavnom zglobni aparat. Najčešće povrede koštano zglobnog I mišićnog sistema:

-Povrede ramenog I vratnog dela
-Povrede lakta, primer je teniski lakat
-Povrede zgobova šake I prstiju, primer hronične bolesti koje zahvataju ovu regiju
-Povrede lumbalnog dela kičme, primer oštećenje diska, upala nerava koja najčešće počinje u lumbalnom delu
-Povrede zgloba kuka
-Povrede kolena, primer povreda ukrštenih ligamenata, I meniskusa
-Povrede skočnog zgloba

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata za datu povredu

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Test snage mišića I test gipkosti

5- Test opsega pokreta u zglobovima, da bi bilo moguće meriti napredak u toku oporavka

6- Izmeriti obime mišića koji direktno utiču na datu povredu tj zgob ili kost - bitno jer ukazuje na stepen oštećenja zgloba I daje prognozu oporavka
Mobile: +381 64 30 52 679; +971 56 29 62 804
e-mail: milanext@gmail.com

TRENAŽNI PROGRAM ZA ARTRITIS I SL.

Reumatoidni artritis je hronično zapaljensko reumatsko oboljenje koje zahvata zglobove, ali ponekad i unutrašnje organe, nervni sistem i kožu. Spada u grupu tzv. sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Zapaljenje počinje u sinovijalnoj membrani - opni koja oblaže unutrašnjost zgloba i koja obezebeđuje ishranu zglobne hrskavice i stvaranje zglobne tečnosti. Kao posledica toga dolazi do stvaranja panusa - umnoženog tkiva zapaljene sinovijalne membrane koje ima zloćudne osobine.Manifestuje se  bolovima, ukočenošću, deformacijama i poremećajem funkcije zahvaćenih zglobova.

Kod svih hroničnih bolesti neophodno je napraviti korekciju u vidu programa ishrane I vezbanja, to je obavezan deo terapije koji u kombinaciji sa odredjenim lekovima može da poboljša kvalitet života.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Test snage I test gipkosti

5- Test opsega pokreta u zglobovima, da bi bilo moguće meriti napredak u toku oporavka

6- Izmeriti obime mišića koji direktno utiču na datu povredu tj zgob ili kost - bitno jer ukazuje na stepen oštećenja zgloba I daje prognozu oporavka

TRENAŽNI PROGRAM ZA OSTEPOROZU

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase, a tipičan je za žene u postmenopauzi, te može uzrokovati frakture. Do bolesti dolazi kada osteoklasti napadaji i razgrađuju kost, a osteoblasti nisu u mogućnosti da je potpuno obnove, kao što je to u normalnim okolnostima slučaj.
Napomena- program vežbanje je neophodan u ovom slucaju, ali odredjene aktivnosti kao trčanje I skakanje su nepreporucljive, zato treba obratiti pažnju kod kreiranja programa.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Test snage I test gipkosti

5- Test opsega pokreta u zglobovima, da bi bilo moguće meriti napredak u toku oporavka

6- Izmeriti obime mišića koji direktno utiču na datu povredu tj zgob ili kost - bitno jer ukazuje na stepen oštećenja zgloba I daje prognozu oporavka

TRENAŽNI PROGRAM ZA DIJABETIČARE

Šećerna bolest ili dijabetes je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora. Taj nedostatak ometa razmenu ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu (što se ispoljava tipičnim tegobama), a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema.

Diabetes tip 1 ( insulinski potpuno zavistan) - program ishrane I vezbanja  je samo deo  za poboljšanje zdravstvenog stanja, dok  kod Diabetes tip 2 ( nije potpuno insulinski zavistan, tj pankreas jos uvek luči odredjenu količinu insulina), program ishrane I vezbanja je jedna od najbitnijih stavki u stopiranju ove bolesti.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Test snage I test gipkosti

5- Kardio-respiratorni test

6- Odredjene krvne analize

7- Utvrditi da li je Diabetes izazvao oštećenje drugih sistema u organizmu pr. Štitna žlezda

TRENAŽNI PROGRAM ZA OSOBE SA POVIŠENIM KRVNIM PRITISKOM-Hipertenzija

Arterijski krvni pritisak  je sila kojom cirkulišuća krv deluje na jedinicu površine krvnog suda, a koja nastaje usled kontrakcija srčane muskulature i posledičnog potiskivanja krvi kroz kardiovaskularni sistem. Hipertenzija je jedan od tri osnovna faktora rizika koronarnih srčanih bolesti  zajedno sa gojaznošću i pušenjem. Osim toga, u komplikacije izazvane hipertenzijom ubrajaju se i otkazivanje bubrega, moždani udar, demencija, oštećenje vida I sl.
Ovde trenažni program I program ishrane sastavni deo oporavka, ukoliko su vrednosti krvnog pritiska izuzetno povišene - onda se gore navedeni programi  dopunjuju sa odredjenim lekovima.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Kardio-respiratorni test

TRENAŽNI PROGRAM ZA ASMATIČARE

Astma  je često hronično upalno oboljenje disajnih puteva koje karakterišu različiti i ponavljajući simtpomi, reverzibilna opstrukcija protoka vazduha i bronhospazam.  U uobičajne simptome spadaju teško disanje, kašalj, stezanje u grudima i kratak dah. Smatra se da astmu izaziva kombinacija genetskih i faktora sredine. Napomena- u odredjenim slučajevima se može postići  izvaredan napredak u odnosu na prethodno stanje, pr.kod mlade populacije tj. do 18 god starosti.

Potrebno uraditi:

1- Dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju o poreklu I tipu bolesti

2- Istorija korišćenih medikamenata

3- Porodična istorija, posebno bitno za odredjene hronične bolesti

4- Test snage I test gipkosti

5- Kardio-respiratorni test ako je moguće uraditi

6- Maksimalni udisaj I izdisaj merenje
 
 
 
 
 
proeducation